Ανακοινώνεται η προκήρυξη που αφορά στις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη Διευθυντών των εργαστηρίων «Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος» και «Τεχνικής και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων» του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος.

Σχετικά αρχεία