Παρόλο που στις δηλώσεις μαθημάτων εμφανίζεται ένα μάθημα με τίτλο ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με κωδικό ΔΕ0001, ΔΕΝ δηλώνεται μέσω sis.

  • Εάν θέλετε να δηλώσετε διπλωματική εργασία, να περιμένετε τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα στις αρχές Δεκεμβρίου
  • Εάν ήδη έχετε δηλώσει διπλωματική εργασία και φαίνεται στο sis δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι