18-21 Ιουνίου 2018
16ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Σεισμικής Μηχανικής
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολή περιλήψεων (on line) είναι η 31 Μαϊου 2017