Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Στατική και Δυναμική των Κατασκευών".

Κωδικός Apella: APP295 (παλιός κωδικός: 00001774388)

ΦΕΚ προκήρυξης: 1162/16-11-16/τ.Γ'

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 25/01/2017.

Υποψηφιότητες (αλφαβητικά): Ι. Δίκαρος, Α. Καμπίτσης, Α. Κότσογλου, Κ. Κωστινάκης, Γ. Μανούκας, Ι. Ντουρακόπουλος, Η. Παρασκευόπουλος, Δ. Σάββας, Β. Σούλης, Α. Χαραλαμπάκης

Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος Γ.Σ.Ε.Σ. 8/7-3-2017.

Συνεδρίαση Εκλεκτορικού σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 29/3/2017.

Κοινή συνεδρίαση Εκλεκτορικού σώματος και Συνέλευσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για την πλήρωση 1 θέσης Επίκουρου Καθηγητή 21/6/2017

Σχετικά Αρχεία