Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματικές μέθοδοι στην αντοχή των υλικών, δομικών στοιχείων και κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού".

Κωδικός Apella: APP297 (παλιός κωδικός: 00001775463)

ΦΕΚ προκήρυξης: 1163/16-11-16/τ.Γ'

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 25/01/2017.

Υποψηφιότητες (αλφαβητικά): Μ.-Σ. Βουτετάκη, Κ. Κατάκαλος, Β. Παλιεράκη, Ξ. Παλιός, Η. Στρεπελιάς, Λ. Τζούνης

Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος Γ.Σ.Ε.Σ. 10/4-4-2017.

Συνεδρίαση Εκλεκτορικού σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 11/4/2017.

Κοινή συνεδρίαση Εκλεκτορικού σώματος και Συνέλευσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για την πλήρωση 1 θέσης Επίκουρου Καθηγητή 11/7/2017.

Σχετικά Αρχεία:

  • Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή του ΤΠΜ-ΑΠΘ με κωδ. Apella APP297 (παλιός κωδικός 1775463.
  • 2581-5-4-2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος.
  • 2626-12-04-2017 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.
  • 3450-27-06-2017 (APP297) Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση Συνέλευσης Τμήματος και Εκλεκτορικού Σώματος για Εκλογή.