Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διαχείριση κινδύνων στον κύκλο ζωής τεχνικών έργων"

  • Κωδικός Apella: APP2549
  • ΦΕΚ Προκήρυξης: 676/12-7-17/τ.Γ.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω του συστήματος Apella: 21-9-2017
  • Υποψηφιότητες : Ιωάννης Ξενίδης
  • Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος Σ.Τ. 4/05-12-2017
  • Συνεδρίαση εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 19-12-2017
  • Κοινή συνεδρίαση Εκλεκτορικού σώματος και Συνέλευσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για την πλήρωση μίας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή 31/01/2018.

Σχετικά Αρχεία