Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, η τελετή αποφοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών των δύο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και «Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν οι:

  • Καθηγητής Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής
  • Καθηγητής Αλέξανδρος-Δημήτριος Τσώνος, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  • Καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου, Διευθυντής ΠΜΣ «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη»
  • Καθηγητής Χρήστος Αναγνωστόπουλος, π. Διευθυντής ΠΜΣ «Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων»
  • Οι πρωτεύσαντες των δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Την εκδήλωση συντονίζει ο επίκουρος καθηγητής Βασίλης Παπανικολάου

Την εκδήλωση μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω YouTube: (https://www.youtube.com/channel/UCLFU-83Z3pDiIcANHTFOFDg)