Η 2η Διασυνοριακή Θεματική Συνάντηση (ΔΘΜ) θα οργανωθεί στις 19 και 20 Απριλίου 2021 από το Εργαστήριο Θαλάσσιας Μηχανικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ, με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση των ερευνητών και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στους τομείς της περιβαλλοντικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των ιχθυολογικών αποθεμάτων και λοιπών ζώντων πόρων στη Μαύρη Θάλασσα.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: http://timmod.org/index.php/en/

και στο σχετικό έγγραφο