Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 στο πλαίσιο του μαθήματος "Συστήματα Μεταφορών" πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των φοιτητών και της διδακτικής ομάδας στην Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ Α.Ε.).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε εκτενής παρουσίαση της ΟΛΘ Α.Ε. από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της κ. Σωτήριο Θεοφάνη και ακολούθησε περιήγηση στις εγκαταστάσεις της.