Προκήρυξη δυο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, ακαδ. Έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ», που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Το έγγραφο 139695/Ζ1/27.1.17 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με το παραπάνω θέμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών http://dps.auth.gr/el/node/2818