Προκήρυξη τριών (3) υποτροφιών από το University of Science and Technology of China (USTC) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Στην ιστοσελίδα: http://international-relations.auth.gr/el/node/1553 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο University of Science and Technology of China (USTC).