Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα εκπόνησης Master ή PhD στο Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) της Κορέας.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες (υποβολή αίτησης, περίοδος υποβολής αιτήσεων, κόστος, δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφίας κ.λ.π) παρέχονται στα σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://international-relations.auth.gr/2022/03/11/announcement-for-masters-and-phd-at-kaist-korea/