Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών (http://dps.auth.gr/el/node/2838) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τις υποτροφίες του  "BAUHAUS SUMMER SCHOOL".