Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA), προκηρύσσει τρεις υποτροφίες για μεταπτυχιακές. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί η 2α Ιουνίου 2017.

Σχετικά Αρχεία