Συμπληρωματική - ως προς τη χώρα της Γερμανίας - Προκήρυξη «για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής έτους 2017».

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι οχτώ (8) και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως και την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.

Σχετικά Αρχεία