Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 18406/Ζ1/06-02-2017 Απόφασης με θέμα: «Υποτροφίες χωρών της  αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών
μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018» http://www.minedu.gov.gr/ypotrofies-klirodotimata-m/28055-10-05-17-xorigisi-
ypotrofion-apo-servia-se-ellines-ypikoous