Στην ιστοσελίδα του τμήματος κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε πέντε (5) προπτυχιακούς φοιτητές, από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2016, Αριθ. πρωτ. 24571/19-6-17.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 18/7/2017.

Περισσότερα: http://www.klirodotimata.web.auth.gr/node/645