Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων http://international-relations.auth.gr/el/node/1644 έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για προκήρυξη υποτροφιών για φοιτήτριες/φοιτητές (προπτυχιακές/κούς και μεταπτυχιακές/κους) του ΑΠΘ από το Beijing Institute
of Technology (BIT)  της Κίνας.