Πρόσκληση χορήγησης -κατόπιν επιλογής- τριών (3) οικονομικών ενισχύσεων σε τρεις (3) προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας όλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. κατά προτίμηση προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων Γεωπονίας ή
Κτηνιατρικής.

Σχετικά Αρχεία