Πρόσκληση χορήγησης - κατόπιν επιλογής - δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 οι οποίες αφορούν πρωτοετείς φοιτητές/τριες των Σχολών: Θετικών Επιστημών,
Πολυτεχνικής, Επιστημών Υγείας, Γεωπονίας και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος.

Σχετικά Αρχεία