Πρόσκληση χορήγησης - κατόπιν επιλογής - μιας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος "Αναστάσιου Αναστασιάδη", για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε πτυχιούχο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του ΑΠΘ, για σπουδές δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές τρίτου κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό.

Σχετικά Αρχεία