Πρόσκληση χορήγησης - κατόπιν επιλογής - μιας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος "Αναστάσιου Αναστασιάδη", για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε πτυχιούχο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του ΑΠΘ, για ευρύτερες σπουδές (δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές τρίτου κύκλου (διδακτορικές)) στο εξωτερικό.

Σχετικά Αρχεία