Σύμφωνα με την ανοιχτή επιστολή του Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου της Βαϊμάρης (Bauhaus-Universität Weimar), σας ενημερώνουμε ότι στον κύκλο μαθημάτων της θερινής ακαδημίας του προσφέρεται, εκτός των άλλων, και ο παρακάτω κύκλος (στην αγγλική γλώσσα), με δυνατότητα υποτροφίας.
CULTURAL LANDSCAPES & URBAN RESILIENCE: LEARN MAN-MADE AND NATURAL FACTORS' INFLUENCE ON THE BUILT ENVIRONMENT AND DEVELOP RESPONSIVE PLANNING SCHEMES FOR MORE RESILIENT CITIES (19-31 Αυγούστου 2018).

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς/-ες (6ου εξαμήνου και άνω) και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες. Επειδή ο κύκλος αυτός χρηματοδοτείται από τη DAAD, διατίθεται ένας περιορισμένος αριθμός υποτροφιών είτε ως απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης είτε ως μερική αποζημίωση για τα έξοδα μετακίνησης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.uni-weimar.de/summerschool/en/courses/architecture-urbanism/cultural-landscapes-urban-resilience/