Προκήρυξη Υποτροφίας Υποψήφιου Διδάκτορα με την υποστήριξη της ΕΥΑΘ 2018, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αρ. 690/13-02-2018 Συνεδρίασης του Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ στις 20/02/2018.

Περισσότερες πληροφορίες: https://rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/21343?ReturnToPage=1&PageSize=3

Σχετικά Αρχεία