Ανακοινώνεται η πρόσκληση χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών σε φοιτητές του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος, Χρήστου Βράκα.

Σχέτικα Αρχεία