Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα της γαλλικής κυβέρνησης "Make Our Planet Great Again".

Το πρόγραμμα αφορά στη χορήγηση 50 περίπου υποτροφιών αριστείας κατ' έτος, αρχής γενομένης από το ακ. έτος 2018-19, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Μ1 και Μ2) σε γαλλικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, σε 3 κεντρικούς θεματικούς άξονες:
- Επιστήμες Γήινου Συστήματος (Earth System Sciences)
- Κλιματική Αλλαγή και Επιστήμες της Αειφορίας (Climate Change & Sustainability Sciences)
- Ενεργειακή Μετάβαση (Energy Transition)

Περισσότερες πληροφορίες:
http://dps.auth.gr/el/node/2996