Επιλογή συγγραμμάτων

Στον κάθε φοιτητή χορηγούνται δωρεάν τα διδακτικά συγγράμματα του κάθε μαθήματος μόνον όταν θα το δηλώσει για πρώτη φορά. Η δήλωση συγγραμμάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Εύδοξος». Για να μπορεί ο φοιτητής να επιλέξει το σύγγραμμα που επιθυμεί θα πρέπει απαραιτήτως να έχει ενεργοποιήσει το δελτίο που έχει προμηθευτεί από τη γραμματεία. Ο αριθμός συγγραμμάτων που δικαιούται ο κάθε φοιτητής είναι ίσος με τον αριθμό των μαθημάτων που απαιτείται να επιλέξει για παρακολούθηση για την απόκτηση του διπλώματος. Επομένως, σε περίπτωση που κάποιος δηλώσει ένα μάθημα και πάρει το σύγγραμμα, αυτό αφαιρείται από το συνολικό αριθμό συγγραμμάτων που δικαιούται. Για περισσότερες πληροφορίες ο φοιτητής μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα: www.eudoxus.gr.