Εξεταστική διαδικασία

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις:

  • Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου,
  • Ιουνίου και
  • Σεπτεμβρίου.

Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου (παρ 6, άρθρο 33 ν 4009/11).