Ο οδηγός Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι διαθέσιμος εδώ