Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους.

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε 2 εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό, καθένα των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας και 2 έως το πολύ 3 εβδομάδες εξετάσεων. Οι ημερομηνίες έναρξης και η λήξης του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου ορίζονται από τη σύγκλητο του πανεπιστημίου.

Ημέρες διακοπών

Διακοπές Χριστουγέννων Από 24 Δεκεμβρίου ως 7 Ιανουαρίου
Διακοπές Αποκριάς Από την Πέμπτη της Τυροφάγου ως και την επομένη της Καθαρής Δευτέρας
Διακοπές του Πάσχα Από τη Μεγάλη Δευτέρα ως την Κυριακή του Θωμά
Θερινές διακοπές Ιούλιος-Αύγουστος

Ημέρες εορτών και αργιών

H 26η Oκτωβρίου Εορτή του πολιούχου της πόλης Αγίου Δημητρίου. Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (εθνική εορτή).
H 28η Oκτωβρίου Επέτειος του "OXI" στον ιταλικό φασισμό (εθνική εορτή).
H 17η Νοεμβρίου Επέτειος εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973.
H 30η Ιανουαρίου Εορτή των Τριών Ιεραρχών (θρησκευτική εορτή).
H 25η Mαρτίου Επέτειος της επανάστασης του 1821 εναντίον του τουρκικού ζυγού (εθνική εορτή).
H 1η Mαΐου Πρωτομαγιά. - Ημέρα ταξικής αλληλεγγύης των εργατών (εργατική εορτή - απεργία).
Του Αγ. Πνεύματος (κινητή θρησκευτική εορτή).

 

Ημερολόγιο ακ. έτους 2021-22