Επιτροπή Πρόεδρος Μέλη
Επιτροπή υποδοχής πρωτοετών φοιτητών Τ.Π.Μ. Α. Ζαφειράκου Β. Παπανικολάου, Κ. Κατάκαλος, Χ. Γιαρμά, Δ. Ναλμπάντης (ΕΔΙΠ)
Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών Α. Αθανατοπούλου-Κυριακού Τακτικά μέλη: Κ. Γεωργιάδης, Θ. Καραμπάς, Τ. Μακάριος και Ι. Ξενίδης.
Αναπληρωματικά μέλη: Χ. Πυργίδης, Κ. Λακάκης, Ε. Λουκογεωργάκη, και Γ. Μανώλης.
Επιτροπή Προγράμματος Διδασκαλίας και Εξετάσεων I. Ξενίδης Γ. Στεφάνου, Ε. Μάνθος, Δ. Πιτιλάκης, Α. Ζαφειράκου, Ε. Ευθυμίου, Β. Πάχτα (ΕΔΙΠ)
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Π. Πρίνος Μ. Βαφειάδης , Α. Νικολαΐδης, Χ. Αναγνωστόπουλος, Α. Αθανατοπούλου
Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ζ. Μάλλιος Μ. Βαφειάδης, Γ. Μανώλης, Α. Κωνσταντινίδης, Ε. Μάνθος, Δ. Ναλμπάντης (ΕΔΙΠ)
Επιτροπή Βιβλιοθήκης Κ. Λακάκης Γ. Αρετούλης, Ε. Αναστασίου, Θ. Τίκα, Κ. Κοντολέων, Μ. Σαμολαδά (ΕΔΙΠ)
Επιτροπή Εποπτείας και Ασφάλειας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Θ. Θεοδοσίου Κ. Γεωργιάδης, Χ. Γεωργιάδης, Π. Αναγνωστόπουλος, Β. Παπανικολάου, Α. Δημάδη, Α. Μπάτσιος (ΕΔΙΠ)
Επιτροπή Ευρωπαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών Ν Θεοδοσίου Ε. Παπαμίχος, Α. Νανιόπουλος, Α. Κούγκολος, Α. Αναστασιάδης, Μ. Στεφανίδου, Α. Κωνσταντινίδης, Δ. Πιτιλάκης
Επιτροπή Επιστημονικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Χ. Πυργτίδης Δ. Αραβαντινός, Μ. Στεφανίδου, Ε. Λουκογεωργάκη, Κ. Κατάκαλος, Δ. Ιωαννίδου (ΕΔΙΠ)
Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας και Φοιτητικών Θεμάτων Χ. Αναγνωστόπουλος Α. Τσώνος, Ε. Νταρακάς, Δ. Ραπτάκης, Ι. Ξενίδης
Επιτροπή για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα Θ. Καραμπάς Δ. Ραπτάκης, Θ. Θεοδοσίου, Κ. Πετρουτσάτου, Τ. Μακάριος,
Επιτροπή Νέων Μελών ΔΕΠ Β. Παπανικολάου Κ. Πετρουτσάτου, Κ. Κοντολέων, Ε. Μάνθος, Ι. Πολίτης, Χ. Γιαρμά, Κ. Κωστινάκης, Ε. Ευθυμίου, Κ. Κατάκαλος
Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών Χ. Αναγνωστόπουλος Χ. Πυργίδης, Ι. Υφαντής, Θ. Καραμπάς, Τ. Μακάριος
ΟΜΕΑ Τμήματος Α. Τσικαλουδάκη Ε. Λουκογεωργάκη, Θ. Καραμπάς, Δ. Πιτιλάκης, Ε. Ευθυμίου, Κ. Πετρουτσάτου

 

Σύμβουλος Υποστήριξης Πρόσβασης στις Σπουδές του Τμήματος: Κάρολος Κοντολέων Επίκουρος Καθηγητής