Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι ένα από τα 41 τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του μεγαλύτερου πανεπιστημιακού ιδρύματος της χώρας. Οργανικά ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή, την οποία συγκροτούν συνολικά 8 τμήματα και της οποίας το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών αποτελεί το αρχαιότερο και μεγαλύτερο τμήμα, τόσο από πλευράς προσωπικού και κτιριακού δυναμικού, όσο και από πλευράς φοιτητών.

Το Τμήμα άρχισε τη λειτουργία του το 1955, ταυτόχρονα με τη ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής, και στα πρώτα του χρόνια φιλοξενήθηκε στο υπόγειο του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, έχοντας σχεδόν ανύπαρκτη υποδομή και στηριζόμενο στο διδακτικό του έργο από άλλα τμήματα και σχολές του A.Π.Θ.

ktirio edron auth

Στα χρόνια που πέρασαν από τότε μέχρι σήμερα άλλαξαν πάρα πολλά. Στον περισσότερο από μισό αιώνα της ζωής του το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών απέκτησε τη δική του υποδομή και το δικό του πολυάριθμο προσωπικό και ανέπτυξε μια πολύπλευρη δραστηριότητα στον επιστημονικό, ερευνητικό και διδακτικό τομέα, παρακολουθώντας διαρκώς τις εξελίξεις στην τεχνολογία και στους επιστημονικούς τομείς που υπηρετεί. Σήμερα διαθέτει πέραν του πενταετούς προπτυχιακού κύκλου σπουδών, τρία δικά του μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης, συνεργάζεται με τα άλλα τμήματα του Α.Π.Θ. σε άλλα τέσσερα και έχει και ένα μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος. Έχει να επιδείξει πλούσιο ερευνητικό έργο και κατατάσσεται στα πρώτα μεταξύ όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σ’ ό,τι αφορά τη χρηματοδοτούμενη έρευνα. Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας του το Τμήμα δεν υπήρξε ένας αμιγής τεχνοκρατικός οργανισμός. Αντιθέτως, ανέπτυξε ιδιαίτερες ευαισθησίες και διατήρησε μια δυναμικότερη σχέση με την κοινωνία, αφουγκραζόμενο τις ανάγκες της και εκδηλώνοντας πολλές φορές το ενδιαφέρον του τόσο για θέματα που αφορούν και απασχολούν τον τεχνικό κόσμο, όσο και για άλλα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, με τρόπο παραγωγικά δημιουργικό και επιστημονικά αξιόπιστο και πάντα σύμφωνο με την ακαδημαϊκή παράδοση και δεοντολογία. Στην εποχή που διανύουμε, με τη διαρκώς αυξανόμενη αλληλεπίδραση επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών προσβλέπει στο όραμα μιας παιδείας, που θα είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και που ως στόχο θα έχει όχι μόνο την τεχνολογική πρόοδο και ευημερία του ανθρώπου, αλλά και τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ελεύθερα σκεπτόμενων πολιτών, με υψηλές ανθρώπινες αξίες, με καθαρότητα οραμάτων και στόχων και με ανώτερη ποιότητα ζωής.