ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

 

Κόστος Κατασκεύης: 4.372.000.000 δρχ.

Προϋπολογισμός:

5.000.000.000δρχ.
Χρηματοδότηση - Επίβλεψη: Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Εκπόνηση Μελέτης: ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε.
GRANTI LAVORI FINCOSIT
Ειδικός σύμβουλος εδαφοδυναμικής: Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ανάδοχος Κοινοπραξία: Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε - ΚΟΜΒΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε
Ποσοστό Συμμετοχής: 50% ΒΙΟΤΕΡ - 50% ΚΟΜΒΟΣ

 

 

 

 

Σχεδιασμός & Κατασκευή

Στέλιος Μαρνάς
Δημήτρης Βράκας

 
 
 

 

Τεχνικές μελέτες

Τεχνικά έργα

Χρονοδιάγραμμα

Οικονομικά
στοιχεία

Ερωτήσεις