Η πρακτική άσκηση είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που συνδυάζει τις εκπαιδευτικές θεωρητικές γνώσεις με την πράξη και αποτελεί μια απόπειρα πρώτης επαφής των φοιτητών με το μελλοντικό τους επάγγελμα. Ως πρόγραμμα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 και έκτοτε συνεχίζεται αδιάλειπτα στο πλαίσιο των σχετικών επιχορηγούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρησιακών προγραμμάτων υπό τον συντονισμό (από το 2002) και την διοίκηση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ.

Κατά την περίοδο 2011 - 2016 ασκήθηκαν, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό (Γερμανία, Κύπρος, Μ. Βρετανία), 365 φοιτητές και 291 φοιτήτριες (σύνολο 656 φοιτητές και φοιτήτριες) του Τ.Π.Μ. σε 90 φορείς του δημοσίου και 124 φορείς του ιδιωτικού τομέα (σύνολο 214 φορείς) σε αντικείμενα του πεδίου σπουδών του πολιτικού μηχανικού.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών από το 2009 ενέταξε το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ως προαιρετικό μάθημα επιλογής για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν ήδη ολοκληρώσει την παρακολούθηση του 7ου εξαμήνου των σπουδών τους. Το μάθημα εντάσσεται στο 8ο εξάμηνο των σπουδών και διεξάγεται κατά το εαρινό εξάμηνο, ενώ επεκτείνεται και στους θερινούς μήνες του Ιουλίου και του Αυγούστου, οπότε εκπονείται το κύριο μέρος του επί του πεδίου. Η διδακτική ομάδα του μαθήματος αποτελείται από τους ακόλουθους καθηγητές όλων των τομέων του Τμήματος:

  • Γιάννης Ξενίδης, Επίκουρος καθηγητής, (ΤΟΜΕΔΕ), Συντονιστής - Επιστημονικώς Υπεύθυνος
  • Νίκος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής καθηγητής, (ΤΥΤΠ)
  • Χαράλαμπος Γεωργιάδης, Επίκουρος καθηγητής, (ΤΓΜ)
  • Φωτεινή Κεχαγιά Επίκουρη καθηγήτρια, (ΤΟΜΕΔΕ)
  • Κατερίνα Τσικαλουδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια, (ΤΕΤΚ)

Το περιεχόμενό της πρακτικής άσκησης αφορά σε εφαρμοσμένα αντικείμενα που ασκούν δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων ενός πολιτικού μηχανικού στον κύκλο ζωής των τεχνικών έργων. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα στους ασκούμενους να δουν και να καταλάβουν τον τρόπο λειτουργίας αυτών των οργανισμών στην πράξη και τους προετοιμάζει για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Επιπλέον, η πρακτική άσκηση:

  1. Συμπληρώνει την εκπαιδευτική διαδικασία του Τ.Π.Μ. με ένα μάθημα πρόσληψης αμιγώς πρακτικών γνώσεων που λαμβάνονται επί του πεδίου και μπορούν να αποτελέσουν συμπλήρωμα στις παρεχόμενες γνώσεις άλλων μαθημάτων.
  2. Συνεισφέρει στην περαιτέρω ενίσχυση της καλής δημόσιας εικόνας του Τ.Π.Μ. σε όλη την επικράτεια, μέσα από την παρουσία των φοιτητών και των φοιτητριών που, όπως καταδεικνύεται από τις τυπικές και τις άτυπες αξιολογήσεις των φορέων άσκησης, διακρίνονται για το υψηλό γνωστικό και αξιακό επίπεδο τους.
  3. Διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την προσβασιμότητα του Τ.Π.Μ. στην ζώσα πραγματικότητα των συνδεδεμένων με αυτό επαγγελματικών κλάδων της οικονομίας.
  4. Δημιουργεί προοπτική εισόδου στην αγορά εργασίας ελέγχοντας και καθορίζοντας τις ροές των ασκούμενων προς συγκεκριμένους κλάδους που μπορούν να απορροφήσουν ή να “δημιουργήσουν” θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις και τα σχόλια των φοιτητών και των φοιτητριών που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό έχει τύχει ενθουσιώδους υποδοχής, ενώ έντονες είναι οι παραινέσεις για την περαιτέρω αναβάθμιση της πρακτικής άσκησης.

Λόγω της διασύνδεσης του μαθήματος με το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, η οποία επί του παρόντος καθιστά εφικτή την χρηματοδότηση της άσκησης των φοιτητών και των φοιτητριών του τμήματος, η δυνατότητα παρακολούθησής του αφορά σε συγκεκριμένο πλήθος φοιτητών και φοιτητριών. Το πλήθος αυτό καθορίζεται σε κάθε κύκλο υλοποίησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ. Η κατάταξη των φοιτητών και των φοιτητριών του τμήματος που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν το μάθημα γίνεται με την εφαρμογή της ακόλουθης σχέσης:

Σύνολο μορίων = Μόρια λόγω εξαμήνου φοίτησης + Μόρια λόγω πλήθους μαθημάτων + Μόρια λόγω σειράς προτεραιότητας =
Χ + Υ + [(Ν+1)-Ζ]

, όπου:

Χ: 700 μόρια για φοίτηση στο 8ο εξάμηνο, 400 μόρια για φοίτηση στο 10ο εξάμηνο και 100 μόρια για φοίτηση στο 12ο εξάμηνο

Υ: το πλήθος των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς οι αιτούμενοι/αιτούμενες (όπως αυτό προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία)

Ν: το συνολικό πλήθος των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος στον κύκλο υλοποίησης του προγράμματος

Ζ: η σειρά προτεραιότητας της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κάθε αιτούμενο/αιτούμενη

Όλοι οι φοιτητές και όλες οι φοιτήτριες κατατάσσονται σύμφωνα με την ανωτέρω μοριοδότηση σε δύο διακριτές κατηγορίες (φοιτητών και φοιτητριών) και επιλέγονται τόσοι, όσοι αντιστοιχούν στο σύνολο των προσφερόμενων θέσεων ανά κατηγορία, ενώ οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες κατατάσσονται στο σύνολό τους, ως επιλαχόντες και επιλαχούσες στην κατηγορία τους αντίστοιχα.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος που εκπονούν την πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο του ERASMUS+, εφόσον το επιθυμούν, να την αναγνωρίζουν ως τμήμα των σπουδών τους αντιστοιχίζοντάς την με το μάθημα επιλογής Πρακτική Άσκηση (Κωδικός μαθήματος: ΠΑ0100) στου οποίου τις υποχρεώσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως. Η παραπάνω δυνατότητα δίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση στο πλαίσιο του ERASMUS+ εκπονείται από το 8ο εξάμηνο και πλέον και πριν την ολοκλήρωση των σπουδών.

Ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος
Γιάννης Ξενίδης, Επίκουρος καθηγητής
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.