Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Τμήματος.

Το ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ. και την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ. διοργανώνουν βιωματικό σεμινάριο με τίτλο:

 Ομάδες Αυτοβοήθειας/Αλληλοβοήθειας για ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις: Τρόπος Λειτουργίας – Βασικά Βοηθητικά Χαρακτηριστικά

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, eellak.gr) συμμετέχει για τρίτη χρονιά στον διαγωνισμό Google Summer Code 2019 με 26 έργα ανοιχτού κώδικα και καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές που επιθυμούν να συμβάλλουν σε κάποιο από τα έργα να υποβάλλουν την αίτησή τους στο διάστημα 25 Μαρτίου με 9 Απριλίου 2019.

Η ορκωμοσία των νέων αποφοίτων του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ, την Πέμπτη 18 Απριλίου και ώρα 12:00.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, οι νέοι Υποψήφιοι Διδάκτορες που έχουν εγγραφεί τον Σεπτέμβριου του 2018 και τον Φεβρουάριο του 2019, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν Σεμινάρια.

Ο πανευρωπαϊκός, φοιτητικός, μη πολιτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός διοργανώνει σεμινάριο με θέμα “Σεισμική και Δομική Ασφάλεια” και θα πραγματοποιηθεί από τις 13 Μαρτίου μέχρι τις 22 Μαρτίου 2019.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών μπορείτε να βρείτε αναρτημένη επιστολή της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα, με την οποία γνωστοποιείται η δυνατότητα για επιχορηγούμενη:

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων ( http://international-relations.auth.gr/el/node/1906 ) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση από το Silk Road Universities (SUN) Network, στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος.

στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με:

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών-ητριών του Α.Π.Θ. για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 1051/77 όλοι οι αλλοδαποί φοιτητές-ήτριες των Τμημάτων του Α.Π.Θ. παρακολουθούν και διδάσκονται την ελληνική γλώσσα ως ξένη στο Σ.Ν.Ε.Γ. σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε Τμήματος για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

Σχετικά αρχεία