Το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 μπορείτε να το βρείτε:

Αναλυτικά οι ομάδες των μαθημάτων επιλογής φαίνονται εδώ.


Το Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2018 μπορείτε να το βρείτε:

Αναλυτικά οι ομάδες των μαθημάτων επιλογής φαίνονται εδώ.


Το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου 2018 μπορείτε να το βρείτε:

Αναλυτικά οι ομάδες των μαθημάτων επιλογής φαίνονται εδώ.


Προϋποθέσεις για την επανεξέταση μαθημάτων