ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Πρόγραμμα Διδασκαλίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πρόγραμα Εξετάσεων
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ανάρτηση βαθμολογίας
e-LEARNING
e-LEARNING
Ηλεκτρονικά μαθήματα
ΕΝΤΥΠΑ
ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα αιτήσεων
ΜΟ.ΔΙ.Π.
ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Α.Π.Θ.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Αποθετήρια λογισμικού
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρ. Τηλεφώνου, email, στον κατάλογο του Α.Π.Θ.

Πρόσφατα Νέα

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ & ΕΕΠ στα όργανα του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 05/09/21
Σύνθεση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 05/09/21
ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος με θητεία από 01.09.2021 έως και 31.08.2022 31/08/21
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27/08/21
Διεξαγωγή επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: "Caspian Sea Region in Digital Еrа" 28/04/21
17th International Conference on Environmental Science & Technology 28/04/21
3η Ενημερωτική Εκδήλωση του ερευνητικού έργου TIMMOD 23/04/21
Ενημερωτικό Υλικό για το 2ο Σεμινάριο έργου TIMMOD (ENI-CBC BSB2019) 16/04/21
Ενημέρωση σχετικά με το ερευνητικό έργο Accu-Waves 15/04/21
Διαδικτυακό συνέδριο 'Engineering Applications During COVID-19' 04/03/21