H Διευθύντρια του Τομέα, καθηγήτρια Ε. Κολοκυθά, μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος των φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών να ενημερωθούν σχετικά με τα αντικείμενα των μαθημάτων του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος και τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, προγραμματίζει ενημερωτική εκδήλωση την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:15 μ.μ.

Η λήψη διπλώματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020.  Τα πιστοποιητικά μου, αντί για «ορκίστηκε» στις 27/11/2020, θα γράψουν «Λήψη πτυχίου» 27/11/2020/2020. Οι δυο περιπτώσεις έχουν την ίδια ακριβώς ισχύ. Η τελετή ορκωμοσίας δύναται να πραγματοποιούνται μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.    Οι φοιτητές που παίρνουν το δίπλωμα τώρα θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στην τελετή, όμως το δίπλωμα τους δεν θα τροποποιηθεί.

Η προθεσμία για δήλωση μαθημάτων είναι (26/10/2020). Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η δήλωση των μαθημάτων μέχρι εκείνη την ημερομηνία , η Γραμματεία του Τμήματος θα διεκπεραιώσει τη δήλωση των 5 μαθήματων του χειμερινού εξαμήνου του 1ο έτους για όλους τους πρωτοετείς φοιτητές. 

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Φ.152/140277/Α5/15.10.2020), με θέμα "Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (156 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021"

Ανακοινώνεται η προκήρυξη που αφορά στις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη Διευθυντών των εργαστηρίων «Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος» και «Τεχνικής και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων» του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος.

Το μάθημα ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ δεν θα γίνεται στην αίθουσα 515, αλλά στην αίθουσα του ΤΥΤΠ, στο ισόγειο της Πτέρυγας ΠΜ.

Η ώρα και η ημέρα παραμένει η ίδια: Δευτέρα 13-16.

Για όσο διάστημα οι βιβλιοθήκες παραμένουν κλειστές για το κοινό οι διπλωματικές εργασίες θα συνεχίσουν να κατατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων πρόληψης διάδοσης της COVID-19.

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια προκηρύσσει τη χορήγηση έξι ετήσιων υποτροφιών (διάρκειας 1 έτους) για μεταπτυχιακές φοιτήτριες / μεταπτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενα συναφή με διάφορες θεματικές περιοχές συνολικού ύψους 3.000€ έκαστη.

Σας γνωρίζουμε ότι στη Συνέλευση του Τμήματος και συγκεκριμένα στην (υπ.αριθμ.: 1/28-9-2020 συνεδρίασή της), εξέλεξε ως μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» τους κάτωθι:

  1. Πρόεδρο της Σ.Ε. – Διευθυντή: Θεοδοσίου Νικόλαο,  καθηγητή του Τομέα Υδραυλικής Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  2. Μέλος Σ.Ε. – Αναπληρωτή Δ/ντή: Κατσιφαράκη Κων/νο,  καθηγητή του Τομέα Υδραυλικής Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  3. Μέλος Σ.Ε.: Υφαντή Ιωάννη, καθηγητή του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  4. Μέλος Σ.Ε.: Κεχαγιά Φωτεινή,  αναπλ. καθηγήτρια του Τομέα Διαχείρισης Μεταφορών Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  5. Μέλος Σ.Ε.: Τσικαλουδάκη Αικατερίνη, αναπλ. καθηγήτρια του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικων

για διετή θητεία κατά τα ακαδημαικά έτη 2020-21 και 2021-22

Σας γνωρίζουμε ότι στη Συνέλευση του Τμήματος και συγκεκριμένα στην (υπ.αριθμ.: 1/28-9-2020 συνεδρίασή της), εξέλεξε ως μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του  ΠΜΣ  «Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων Έναντι Σεισμού και Άλλων Φυσικών Κινδύνων» τους κάτωθι:

  1. Πρόεδρο της Σ.Ε. - Διευθύντρια: Αθανατοπούλου-Κυριακού Ασημίνα, καθηγήτρια του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  2. Μέλος Σ.Ε. - Αναπληρωτή Δ/ντή: Πιτιλάκη Δημήτριο, αναπλ. καθηγητή του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  3. Μέλος Σ.Ε.:  Αναγνωστόπουλο Χρήστο, καθηγητή του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  4. Μέλος Σ.Ε.:  Τσώνο Αλέξανδρο –Δημήτριο, καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  5. Μέλος Σ.Ε.:  Μακάριο Τριαντάφυλλο, επικ.καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

  για διετή θητεία κατά τα ακαδημαικά έτη 2020-21 και 2021-22