Ο πίνακας με την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.

Η ορκωμοσία/λήψη πτυχίου θα πραγματοποιηθεί πιθανόν τέλη Αυγούστου/αρχές Σεπτεμβρίου 2020. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στους «Υδατικούς Πόρους» του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ.

Βρείτε συνημμένες τις προκηρύξεις των εκλογών Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη σχετικά με τη χορήγηση ενός (1) βραβείου, ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, σε έκαστο από τους εξής τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς:

Πληροφορίες για τη μερική επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ σε καθεστώς προστασίας βρίσκονται στο συνημμένο έγγραφο.

Για όσο διάστημα οι βιβλιοθήκες παραμένουν κλειστές για το κοινό οι διπλωματικές εργασίες θα συνεχίσουν να κατατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων πρόληψης διάδοσης της COVID-19.

Το πρόγραμμα εξετάσεων για το εαρινό εξάμηνο έχει αναρτηθεί εδώ.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από 04 Ιουνίου 2020 μέχρι και 6 Ιουλίου 2020.