Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) του Ιδρύματος, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου 2022 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΘ.

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ.  με το Justus Liebig University Giessen της Γερμανίας, προσφέρονται από το εν λόγω Πανεπιστήμιο δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ, σε διάφορα επιστημονικά πεδία, καθώς και δωρεάν μαθήματα Γερμανικών επιπέδου Α1, για το εαρινό εξάμηνο 2022.

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το The Education University of Hong Kong (EdUHK), σας προωθούμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με το συνημμένο της. Αφορά πρόσκληση προς όλους τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς του ΑΠΘ), για συμμετοχή διαδικτυακά στην εκδήλωση που διοργανώνει το εν λόγω Πανεπιστήμιο για τον εορτασμό του Νέου Κινεζικού Έτους (Χρονιά της Τίγρης), την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022, 12:00 -13:00 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα Πρακτικό  Συνεδρίασης και Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Κατατάξεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022  οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων  εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης – σειρά επιτυχίας, είναι οι  κάτωθι εξετασθέντες με Αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης:

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (5 άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022,για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων ως εξής:  

Συνημμένα, σχετικά με το θέμα έγγραφα, προς ενημέρωση των μελών του Τμήματος σχετικά με την εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π., στα συλλογικά Όργανα της Σχολής.

Ανακοινώνεται η με αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5364/τ.Β΄/19-11-2021) με θέμα : «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

Σχετικό αρχείο

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022.

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5747/τ.Β ́/10-12-2021) ο Κώδικας Δεοντολογίας και καλής Πρακτικής  του Α.Π.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α ́/4-8-2017).