Ο πίνακας με την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.

Η ορκωμοσία/λήψη πτυχίου θα πραγματοποιηθεί πιθανόν τέλη Αυγούστου/αρχές Σεπτεμβρίου 2020. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Στην ιστοσελίδα του  Τμήματος Σπουδών  έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Canon, για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διεξαγωγή έρευνας σε Ιδρυμα υποδοχής στην Ιαπωνία.

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ διοργάνωσε επιστημονική εκδήλωση για τον Σταθμό Βενιζέλου του Μετρό της Θεσσαλονίκης με θέμα:

"ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΕΣ"

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στους «Υδατικούς Πόρους» του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ.

Βρείτε συνημμένες τις προκηρύξεις των εκλογών Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση του Σερβικού Υπουργείου Παιδείας, Επιστημών και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2020-21 σε Ελληνίδες και Έλληνες, για μεταπτυχιακές σπουδές/ερευνητικό έργο και θερινά μαθήματα Σερβικής γλώσσας.

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν πρόσκλησης της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Ινδονησίας στην Αθήνα, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών για αλλοδαπούς/-ές υποψήφιους/-ες του Πανεπιστημίου Muhammadiyah της Yogyakarta, που αφορούν σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη σχετικά με τη χορήγηση ενός (1) βραβείου, ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, σε έκαστο από τους εξής τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς: