H Διευθύντρια του Τομέα, καθηγήτρια Ε. Κολοκυθά, μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος των φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών να ενημερωθούν σχετικά με τα αντικείμενα των μαθημάτων του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος και τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, προγραμματίζει ενημερωτική εκδήλωση την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:15 μ.μ.

Η λήψη διπλώματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020.  Τα πιστοποιητικά μου, αντί για «ορκίστηκε» στις 27/11/2020, θα γράψουν «Λήψη πτυχίου» 27/11/2020/2020. Οι δυο περιπτώσεις έχουν την ίδια ακριβώς ισχύ. Η τελετή ορκωμοσίας δύναται να πραγματοποιούνται μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.    Οι φοιτητές που παίρνουν το δίπλωμα τώρα θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στην τελετή, όμως το δίπλωμα τους δεν θα τροποποιηθεί.

Η προθεσμία για δήλωση μαθημάτων είναι (26/10/2020). Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η δήλωση των μαθημάτων μέχρι εκείνη την ημερομηνία , η Γραμματεία του Τμήματος θα διεκπεραιώσει τη δήλωση των 5 μαθήματων του χειμερινού εξαμήνου του 1ο έτους για όλους τους πρωτοετείς φοιτητές. 

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί συνοπτική ανακοίνωση (θέσεις, προϋποθέσεις, ύψος και διάρκεια χορηγίας), με ενεργό σύνδεσμο (link) στην 124337/Ζ1/18.9.2020 προκήρυξη του ΥΠΑΙΘ, σχετικά με διαγωνισμό για την ανάδειξη υποτρόφων από τα έσοδα κληροδοτημάτων της αμέσου διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορούν σε Έλληνες και Ελληνίδες, τη ιθαγένεια ή τη καταγωγή, ηλικίας έως 36 ετών, και οι οποίοι/-ες είναι εγγεγραμμένοι/-ες και φοιτούν έως και το 4ο εξάμηνο των προπτυχιακών τους σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (2019-2020), σε ΑΕΙ της Ελλάδας.

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Φ.152/140277/Α5/15.10.2020), με θέμα "Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (156 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021"

Ανακοινώνεται η προκήρυξη που αφορά στις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη Διευθυντών των εργαστηρίων «Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος» και «Τεχνικής και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων» του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος.

Το μάθημα ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ δεν θα γίνεται στην αίθουσα 515, αλλά στην αίθουσα του ΤΥΤΠ, στο ισόγειο της Πτέρυγας ΠΜ.

Η ώρα και η ημέρα παραμένει η ίδια: Δευτέρα 13-16.

Για όσο διάστημα οι βιβλιοθήκες παραμένουν κλειστές για το κοινό οι διπλωματικές εργασίες θα συνεχίσουν να κατατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων πρόληψης διάδοσης της COVID-19.

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση της ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ σχετικά με τη χορήγηση χρηματικών βραβείων, σε παιδιά εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών, που φοίτησαν σε ΑΕΙ της Ελλάδας, το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια προκηρύσσει τη χορήγηση έξι ετήσιων υποτροφιών (διάρκειας 1 έτους) για μεταπτυχιακές φοιτήτριες / μεταπτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενα συναφή με διάφορες θεματικές περιοχές συνολικού ύψους 3.000€ έκαστη.