Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, η τελετή αποφοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών των δύο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και «Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Στο σχετικό αρχείο βρίσκεται ανά Αριθμό Μητρώου φοιτητή ο υπεύθυνος σύμβουλος σπουδών του. Αφορά τους φοιτητές που εγγράφηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 εκτός των μετεγγραφών, μεταφοράς θέσης και κατατακτήριων, καθώς και τους φοιτητές που εγγράφηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 μέσω μετεγγραφής, μεταφορά θέσης και κατατακτήριες.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/2152 ), έχει αναρτηθεί ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών από το συνεργαζόμενο με το ΑΠΘ, Beihang Unversity, του Πεκίνου, Κίνας, για σπουδές απόκτισης τίτλου Master ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Οι φοιτητές του Τμήματος καλούνται από 21/1/2021 έως 1/2/2021 να υποβάλουν την Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις μέσω του περιβάλλοντος students.auth.gr, επιλέγοντας Εξυπηρέτηση και Συμμετοχή στην Επόμενη Εξεταστική Περίοδο (χειμερινό εξαμήνο 2020-21).

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔιεθνώνΣχέσεων : http://international-relations.auth.gr/el/node/2154, έχει αναρτηθεί ανακοίνωση που αφορά πρόσκληση σε φοιτητές (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς) και νέους ερευνητές έως 30 ετών, προκειμένου να συμμετέχουν στο προκειμένου να συμμετέχουν διαδικτυακά στο 4th ASEF Young Leaders Development Summit on Sustainable Development in a post-COVID-19 world.

Σχετικά με τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, η Σύγκλητος του ΑΠΘ με την υπ΄αριθμ 2464/19-1-2020 (ΑΔΑ:Ψ5Ρ643Ψ8ΧΒ-ΨΣ7) επιβεβαιώνει την ισχύ της με αριθμ. 25048/27-5-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΓΕ46Ψ8ΧΒ-2ΨΗ, συνεδρίαση με αριθμό 3024/26-5-2020) απόφασής της, για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020-2021, όπως παρατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2018-2019) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».

Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η προφορική παρουσίαση 25 φοιτητικών εργασιών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ", κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου 2021 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΘ.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) του Α.Π.Θ., στα πλαίσια της συνεχιζόμενης προσπάθειας υποστήριξης των φοιτητών και φοιτητριών στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν λόγω του Covid -19, σε συνεργασία με τη EMDR Hellas, διοργανώνει θεραπευτικές παρεμβάσεις EMDR online σε μικρές ομάδες φοιτητών και φοιτητριών όπου θα εφαρμοστούν ειδικά πρωτόκολλα με στόχο την συναισθηματική αποφόρτιση-αυτοφροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη τους.