Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος μπορείτε να το βρείτε εδώ.