ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ
Πληροφορίες για το τμήμα
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
Πληροφορίες για τις προπτυχιακές σπουδές
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Πληροφορίες για τις μεταπτυχιακές σπουδές
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΡΕΥΝΑ
Η έρευνα στο Τ.Π.Μ.
ΕΝΤΥΠΑ
ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα αιτήσεων
ΧΑΡΤΗΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Χάρτης πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Τμήματος
Α.Π.Θ.
Α.Π.Θ.
Η ιστοσελίδα του Α.Π.Θ.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Η ιστοσελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Πρόσφατα Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου 25/02/21
Σύσταση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Πολυτεχνική Σχολή 25/02/21
Πρόσκληση για τη συμμετοχή σε διεθνές πρόγραμμα πρακτικής άσκησης επί θεμάτων βιομηχανικής και διανοητικής ιδιοκτησίας 25/02/21
Χορήγηση ενός χρηματικού βραβείου κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη 24/02/21
Χορήγηση μίας υποτροφίας κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Τσώπρου 24/02/21
Χορήγηση τριάντα (30) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακοπούλου 24/02/21
Xορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλ. Τζιβόγλου 24/02/21
Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κ. Παπαϊωάννου 24/02/21
Χορήγηση πέντε υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα 24/02/21
Χορήγηση ενός χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα 24/02/21