1. Η τελευταία επαναληπτική διδασκαλία στο Μάθημα Αντοχής Υλικών και Δομικών Στοιχείων ΙΙ θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη (19/1/17) στις 11-14 στην αίθουσα όπου γινόταν η διδασκαλία του αντίστοιχου μαθήματος.
  2. Στις εξετάσεις του Μαθήματος Αντοχή Υλικών και Δομικών Στοιχείων ΙΙ δεν θα επιτραπούν τα αντίστοιχα βιβλία, αλλά μόνο αντίγραφα των Πινάκων 2 ως και 4 από το βιβλίο «Δομικών Στοιχείων» Ν. Χαραλαμπάκη και Ε. Παπαμίχου (Προσοχή ο πίνακας 4 έχει ορισμένα λάθη, γι' αυτό δίνεται διορθωμένος παρακάτω στα συνημμένα). Θα δοθεί το απαραίτητο τυπολόγιο για την επίλυση των θεμάτων.

Πίνακας 04