Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την εκλογή των εκπροσώπων των μελών προσωπικού Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θητεία από 01.09.2021 έως και 31.08.2022 ως ακολούθως:

  1. Την εκλογή του κ. Θεμιστοκλή Νικολαΐδη ως εκπροσώπου προσωπικού Ε.ΔΙ.Π., με αναπληρωτή τον κ. Αλέξανδρο Μπάτσιο.
  2. Την εκλογή της κας Βελδεμίρη Φωτεινής ως εκπροσώπου προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π.
  3. Την εκλογή του κ. Μπαγιούκ Σαμίρ ως εκπροσώπου προσωπικού Ε.Ε.Π.

Διαπιστωτική Πράξη