Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ, οι εγγραφές των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων του ακ. έτους 2021-22 πραγματοποιούνται από 16 έως 24 Σεπτεμβρίου 2021 στο Πληροφοριακό Σύστημα "Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2021" του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περισσότερες πληρφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών: http://dps.auth.gr/el/node/3466