Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργανώνει δύο εκδηλώσεις: Η πρώτη εκδήλωση είναι «Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες στο Εξωτερικό, Διαδικτυακά»  14 Οκτωβρίου 2021 στις 10:00, ο σύνδεσμος σύνδεσης είναι:

https://career.auth.gr/csoevents/μεταπτυχιακά-υποτροφίες-στο-εξωτερι/

και η δεύτερη είναι

«Ημέρες Καριέρας  Α.Π.Θ. 2021, Chat with Recruiters" 9 & 10 Νοεμβρίου 2021

09.30-15.30 και ο σύνδεσμος σύνδεσης είναι:

https://career.auth.gr/csoevents/20104/