Κατόπιν ενημέρωσής μας από τις Πρυτανικές Αρχές , σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι :

  1. Οι πρωτοετείς που δεν διαθέτουν ΑΠΜ ή/και όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς TAXISNET, ώστε να κάνουν χρήση του EDUPASS, οφείλουν να φέρουν μαζί τους στους χώρους του Πανεπιστημίου και να επιδεικνύουν όποτε τους ζητηθεί τη Βεβαίωση Αρνητικού Αποτελέσματος Rapid-test ή PCR ή Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή Νόσησης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα)
  2. Για τις περιπτώσεις  φοιτητών  χωρίς ΑΜΚΑ ( αλλοδαποί εντός , εκτός ΕΕ  και άλλες κατηγορίες)  θα υπάρξουν σχετικές Οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οπότε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Μέχρι τότε, οφείλουν να φέρουν μαζί τους στους χώρους του Πανεπιστημίου και να επιδεικνύουν όποτε τους ζητηθεί τη Βεβαίωση Αρνητικού Αποτελέσματος Rapid-test ή PCR ή Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή Νόσησης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα).

Πληροφορίες για την πλατφόρμα  ΕDUPASS και  στον σχετικό σύνδεσμο  https://edupass.gov.gr/FAQs_AEI.pdf