Το Izmir University of Economics διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με τον τίτλο: ''Boundaries Through Your Lens''

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Νοεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες https://www.ieu.edu.tr/photocompetition/en/index.php