Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διεξαγωγή του 1ου Συνεδρίου του Δικτύου CIVINET στην Ελλάδα, το οποίο θα λάβει χώρα στις 9 & 10 Δεκεμβρίου 2021 με τίτλο «Η Ελληνική Κοινωνία απέναντι στην Πρόκληση της Βιώσιμης Κινητικότητας με ορίζοντα το 2030», στις εγκαταστάσεις της OTE Academy στο Μαρούσι με φυσική ή εξ αποστάσεως παρουσία.

Πρόκειται για ένα συνέδριο που απευθύνεται σε Κυβερνητικούς φορείς & εποπτευόμενους οργανισμούς, στους Οργανισμούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  Α ́  και  Β ́  βαθμού,  σε  Ευρωπαϊκούς θεσμούς και οργανισμούς, σε Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, Ακαδημαϊκούς, Ερευνητές και Σπουδαστές, Μελετητές και Συμβούλους Επιχειρήσεων, καθώς και σε Κοινωνικούς Φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό αρχείο.