Την Δευτέρα, 9 Μαΐου και ώρα 11:00 θα συνεδριάσει  μέσω  τηλεδιάσκεψης e-presence  η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. «Έρευνα και Εφαρμογή»- Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2022»
 2. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του
  επίκουρου καθηγητή, του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων, με γνωστικό αντικείμενο:
  «Οδοποιία: Σχεδιασμός, χωματουργικά και μικρά τεχνικά έργα οδών»
 3. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του
  επίκουρου καθηγητή, του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων, με γνωστικό αντικείμενο:
  «Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός συστημάτων μεταφοράς, με έμφαση στην προσβασιμότητα και την ασφάλεια.»
 4. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του
  επίκουρου καθηγητή, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Μηχανική των στερεών παραμορφώσιμων υλικών με εφαρμογές στους Πολιτικούς Μηχανικούς».
 5. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του
  επίκουρου καθηγητή, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο: Χαλύβδινες Κατασκευές-Πειραματικές Μέθοδοι, Ευστάθεια".
 6. Κατανομή των θέσεων που κενώθηκαν λόγω συνταξιοδότησης των μελών ΔΕΠ στις 31-8-2021 στους Τομείς του Τμήματος
 7. Πρόγραμμα " Υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΑΠΘ κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων». Ωρολόγια προγράμματα – αριθμός τμημάτων για κάθε μάθημα.
 8. Ορισμός τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών για την αξιολόγηση των αιτήσεων των Υποψηφίων Διδακτόρων για την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στο Τμήμα.
 9. Aιτήσεις – Ανακοινώσεις – Προτάσεις ΠΜΣ
 10. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ/ΕΤΕΠ
 11. Αιτήσεις –Ανακοινώσεις – Προτάσεις
 12. Φοιτητικά Ζητήματα