Πρόγραμμα «Υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΑΠΘ κατά το Ακαδημαϊκό έτος  2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων».

Πρόγραμμα διδασκαλίας ( αρ. συνεδρίασης 21/9-5-2022)